Rólunk

A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt-t (NFFKÜ) a tulajdonosok azzal a céllal alapították, hogy a közigazgatás számára meghatározott tevékenységeket lásson el. Az NFFKÜ részben közintézményi státusszal bír, és számos, közigazgatási intézmények által kiszervezett feladatot lát el annak érdekében, hogy a közszolgálatban növekedjen a hatékonyság. Az NFFKÜ legfőbb szakterülete a területfejlesztés, a kohéziós politika támogatása, a program- és projektmenedzsment, projektgenerálás, valamint a kapacitás- és intézményrendszer-fejlesztés. Mivel az ügynökség a központi közigazgatáson kívül helyezkedik el, ám azzal szoros kapcsolatban működik, így rugalmasan átadhatja szakértelmét és tapasztalatait az érintett közintézmények számára.

Az NFFKÜ elsősorban a szervezet alapítóinak tapasztalataira épít, és egyben támogatja azok tevékenységét a felsorolt szakterületeken.Az Ügynökség egyik alapítója a MAG Zrt. - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ, amely egyike az uniós támogatással megvalósuló gazdaságfejlesztési operatív programokat végrehajtó közreműködő szervezetnek. A MAG Zrt., mint  közreműködő szervezet közel 3 milliárd euró értékű gazdaságfejlesztési programot kezel. A MAG Zrt. 100%-ban állami tulajdonú, non-profit gazdasági társaság, amely elnyerte a kijelölt szervezeti státuszban. A MAG Zrt. jelentős tapasztalattal rendelkezik a fejlesztéspolitikai tervezés és végrehajtás területein.

A Vital Management Kft, az ügynökség társalapítója, mind közintézményi, mind vállalati ügyfelek számára nyújt szolgáltatásokat, például biztosítja, hogy az EU támogatással megvalósuló projektek kedvezményezettjei megfeleljenek a hazai és uniós szabályzásnak, valamint teljesítsék a projektek célkitűzéseit. A Vital Management Kft. közintézményi partnere többek között az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., amely 100%-ban állami tulajdonban van, megbízott szervezeti státuszban. A Vital Management Kft. megbízható és szakszerű hátteret biztosít az ESZA Kht. számára a stratégiakészítés, eljárásbeli és technikai segítségnyújtás területein.

A biztos szakmai háttér és a felsorolt tevékenységek alapján Magyarországon az NFFKÜ látja el a végrehajtó ügynökségi feladatokat az EGT és Norvég Alapok (a továbbiakban együttesen: „Alapok”) tekintetében a 2009-2014-es programidőszakban. A végrehajtó ügynökség teljes körű ellenőrzése és felügyelete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feladata. Mint az Alapok végrehajtó ügynöksége, az NFFKÜ Zrt. non-profit szervezet, amelynek szoros együttműködésben kell dolgoznia azokkal a közintézményekkel, amelyek szintén részt vesznek az Alapokkal kapcsolatos végrehajtási feladatokban. Ilyen intézmény a Magyar Államkincstár, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzeti Innovációs Hivatal, stb.

Az EGT Alapok az Európai Gazdasági Térséggel kötött megállapodás 38b pontja alapján működik, míg a Norvég Alapokról szóló megállapodás az EU és Norvégia között létrejött megállapodás eredménye. Mindkét megállapodás célja, hogy elősegítse a társadalmi és gazdasági fejlődést az Európai Gazdasági Térségben és az Unióban, és egyben segítse és hozzájáruljon az EU Strukturális Alapjaihoz. Az NFFKÜ feladata a pénzügyi eszközök menedzselése, beleértve a pályázati felhívások megjelentetését, a projektek végrehajtásának nyomon követését, valamint a pénzügyi folyamatok ellenőrzését.

Mint kiegészítő tevékenység, a felsorolt közszférával való együttműködéseken túlmenően és azok tapasztalatára építve, az NFFKÜ látja el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (mint a Twinning Program nemzeti kapcsolattartója) megbízásából a hazai közintézmények részvételének  adminisztrációját az EU Twinning programjában. Az NFFKÜ segítséget nyújt hazai közintézmények számára a nemzetközi együttműködési projektekben annak érdekében, hogy azok hatékonyan és gyorsan tudják átadni az uniós jogalkotás átvételében szerzett legjobb gyakorlatokat további kedvezményezett országok számára.


About Us

The International Development and Fund Coordination Agency Co. Ltd. (hereinafter: “NFFKÜ”) NFFKÜ was founded by the holders of capital in order to fulfill activities assigned by public administration bodies. NFFKÜ is a semi-public body, to which public administration bodies have outsourced several activities in order to increase efficiency in public services. NFFKÜ’s main field of activity is regional development, cohesion policy, programme and project management, project generation, assistance in capacity and institution building. Being located outside the central administration, but closely linked to it, NFFKÜ can deploy know-how and expertise to public administration bodies in a flexible manner.

NFFKÜ is strongly building on the experience of its founders, and also supporting them in their activities in the above mentioned professional fields. 

One of the founders of the company, MAG - Hungarian Economic Development Centre (MAG) is Hungary’s intermediate body for economic development programmes financed from European Union resources. The size of the Economic Development Programme managed by MAG as an intermediate body is close to 3 billion EUR. MAG is a 100% state-owned non-profit company, having a mandated body status. MAG has significant experience in development policy planning and implementation.

Vital Management Ltd., the co-founder of NFFKÜ is working for clients both in the public and private sector. Among its services, it assures that the beneficiaries of an EU financed project are, and will be in compliance with the applicable national and EU regulations relevant to the accomplishment of the projects goal. Among public partners of Vital Management Ltd. it is important to mention ESZA Social Services Nonprofit Ltd., which is a 100% state-owned non-profit company, having a mandated body status. Vital Management Ltd. provides solid professional background to ESZA with its strategic-, procedural- and technical assistance.

On the basis of this solid professional background, among its above described fields of activities, NFFKÜ is acting as the implementing agency of the EEA and Norwegian Financing Mechanisms (hereinafter together referred to as: “Mechanisms”) in Hungary during the 2009-2014 period. As the implementing agency, NFFKÜ is fully controlled and supervised by the National Development Agency (NDA). As the implementing agency of the Mechanisms in Hungary, the NFFKÜ Co. Ltd. is a non-commercial and non-profit body, which has to closely work together with public administration bodies involved in the implementation of the Mechanisms, such as the Hungarian State Treasury, the Directorate General for Audit of European Funds, the National Innovation Office, etc.

The EEA Financial Mechanism is a result of Protocol 38b to the EEA Agreement, while the Norwegian Financing Mechanism is a result of the agreement signed by and between the European Union and Norway. The goal of both agreements is to enforce the social and economic development of the European Economic Area and the European Union, thus shouldering and complementing the EU Structural Funds. NFFKÜ’s task is to manage the funds, including publishing calls, monitoring project implementation, and controlling financial flows. The programmes supervised by NFFKÜ include areas with high relevance regarding EU policies, such as:

 

·      Environmental protection and  management

·      Cimate change and renewable energy

·      Green industry innovation

·      Research and scholarship

·      Protection of cultural heritage

·      Human and social development

 

NFFKÜ has thereby expertise not only in management of grant programmes, but also related to the above priority sectors.

As an additional assignment, building on the above described close cooperation with public administration in Hungary, NFFKÜ is also entrusted by the NDA (acting as the NCP for Twinning) to support Hungarian public administration bodies in the participation of the EU Twinning programme. The NFFKÜ provides assistance to public administration bodies in international cooperation projects, so that that they can efficiently and swiftly pass on the best practices and regulations of the EU acquis to other beneficiary states.

© NFFKÜ (2013)