Az Ikerintézmény az Európai Bizottság kezdeményezése, amelyet 1998-ban indított az Európai Unió bővítésére történő felkészülés jegyében. Az akkori Tagjelölt Országokat közigazgatási és igazságügyi kapacitásaik annak érdekében történő megerősítésében segítő, célzott adminisztratív együttműködés céljait szolgáló eszközként jött létre, hogy az Európai Unió leendő Tagállam (MS)aiként megvalósítsák az EU jogszabályokat. Az Ikerintézmény továbbra is fontos előcsatlakozási eszköz maradt az Előcsatlakozási Eszköz (IPA) által nyújtott lehetőségeket igénybe vevő tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, a volt Makedón Jugoszláv Köztársaság, Izland és Koszovó, Montenegró, Szerbia és Törökország számára. 2003 vége óta az Ikerintézmény az Újonnan Függetlenné Vált Államok részére létrehozott programban érintett országok egy része számára is elérhetővé vált, ahol Partnerségi és Együttműködési Megállapodásokat írtak alá az Újonnan Függetlenné Vált Államok és az EU között.

A dél-mediterrán térség esetében Társulási Megállapodások jönnek létre az érintett országok és z EU között az Euro-Mediterrán Partnerség általános célkitűzéseinek keretein belül folytatott együttműködés elmélyítése érdekében. e megállapodások megvalósítása érdekében a Társulási Megállapodások (SAAP) megvalósítását Támogató Programok indultak.

Az Ikerintézmény eszközének más régiókra történő kiterjesztése időben egybeesett az Európai Szomszédságpolitika (ENP) kialakulásával. Az EU 2004 májusában történt kibővítésére tekintettel létrehozott ENP kialakítja az EU keleti és déli szomszédjaival való kapcsolatainak kereteit. Az ENP általános célja a politikai és gazdasági reformfolyamat támogatása, a szorosabb gazdasági integráció, a jogi és szakmai közelítés és a fenntartható fejlődés elősegítése. Megvalósításának elősegítése érdekében az ENP-t a 2007-ben hatályba lépett új szabályozás – az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) – segíti. Ebben az összefüggésben az Ikerintézmény az ENPI országok részére Intézményépítési együttműködési eszközként kerül bevezetésre az ENP Társulási Megállapodások/Partnerségi és Együttműködési Megállapodások megvalósítása céljából. Függetlenül az adott helyzethez és az egyes földrajzi területekhez kialakított eljárásokhoz való hozzáigazítás szükségességétől, az Ikerintézmény, mint az Intézményépítés eszköze, néhány közös jellemzőn alapul.

Az Ikerintézményi Projektek egyrészt közösen elfogadott uniós politikai célkitűzések mentén jönnek létre, ilyen például az EU bővítés előkészítése, vagy a fokozott együttműködés az EU politikáival összhangban az IPA és az ENPI vonatkozó előírásainak megfelelően. Az Ikerintézmény a Bizottság által az EU Tagállam (MS)ok és a Kedvezményezett ország (BC) közigazgatási apparátusai közötti, a Bizottsággal közösen megállapodott kötelező eredmények elérésére irányuló partnerségi együttműködésen alapuló intézményépítési eszköz.

© NFFKÜ (2013)